Music/Musikk

VÄNTA INTE MED ATT SJUNGA

Vänta inte med att sjunga till du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig
att du dör förrän du sjungit en enda sång.
Så därför är det bäst att ta det som det är
det är ingenting att gøra åt
du kan lika gärna vandra vägen fram och le
det hjälper ei med sut och gråt, nei.
2. Vänta inte med att dricka...
3. Vänta inte med att älska...