Music/Musikk

TROSTEN

Å trosten tok et bær
Å trosten tok et bær
Den synger ikke lenger
Nå er den død

Å trosten tok to bær
Å trosten tok to bær, et bær
Den synger ikke lenger
Nå er den død

Å trosten tok to bær
Å trosten tok tre bær, to bær, et bær
Den synger ikke lenger
Nå er den død

osv., fortere og fortere

Å trosten tok to bær
Å trosten tok ti bær, ni bær, åtte bær, sju bær, seks bær,
fem bær, fire bær, tre bær, to bær, et bær
Den synger ikke lenger
Nå er den død