Music/Musikk

SINKLARVISA

Herr Sinklar dro over salten hav,
til Norrig hans kurs monne stande,
blant Gudbrands klipper han fant sin grav,
der vanket så blodig en pane.
Vel opp for dag!
Vi kommer vel over den hede.

Ved Romsdals kyster han styrte til land,
erklærende seg for en fiende;
ham fulgte fjorten hundrede mann,
som alle hadde ondt i sinne.
Vel opp...osv...

Og barnet ble drept i moderens skjød,
sa minnelig lidde hennes midje
men rykte om denne jammer og nod
vil kjernene blande gis det.

Baunen lyste og budstikken løp
fra granne til nærmeste granne;
dalens sønner i skjul ei krøp
det måtte Herr Sinklar sanne.

De bønder fra Våge, Lesje og Lom,
med skarpe økser på nakke,
i Bredebygd tilsammen kom.
Med skotten ville de snakke.

Frem, bønder, frem, I norske menn!
Slå ned, slå ned for fote!²
Da ønsket seg skotten hjem igjen,
han var ei rett lystig til mote.

Ei noen levende sjel kom hjem,
som kunne sin landsmann fortelle
hvor farlig det er at besøke dem
der bor iblandt Norges fjelle.