Music/Musikk

MOR'S LILLE OLA

Mor's lille Ola
ut i skogen gikk
med rosa på kinne
og solskinn i blikk
men, blikket gikk i sønder
i slagsmål med bønder
og en sekk poteter
og to tønner sild
SILD! SILD! SILDERIDILL!

Moses i ørkenen
han vandret av sted
med sand imellom tærne
og den evige fred
men, freden gikk i sønder osv,

Adam og Eve
ut i Paradis
de kledde på seg
med et fiken blad
men, bladet gikk i sønder