Music/Musikk

Hvite hanen

:/: Hvite hanen opp på taket kom ned :/:
:/: Så skal jeg la deg vær i fred
om du bare er snill og komme ned :/:

:/: Vesle jente opp i bakken kom nær :/:
:/: Så skal du få ei hane fjær om du bare
kan komme meg litt nær :/: