Music/Musikk

HOEYT OPPE

Hoyt oppe i luften der fuglene flyer
Fuglene flyr, fuglene flyr
Hoyt oppe i luften der fuglene flyer
Fuglene flyr, fuglene flyr

Og så synger jeg tra la la la la
og så synger du tra la la la la
Og så synger vi tra la la la la la la la la la la

Langt nede i havet der fiskene bor
Fiskene bor, fiskene bor
Langt nede i havet der fiskene bor
Fiskene bor

Og så synger jeg blobb blobb blobb blobb
og så synger du blobb blobb blobb blobb
Og så synger vi blobb blobb blobb blobb
blobb blobb blobb blobb blobb blobb blobb blobb

Der inne i bingen der grisene bor (noff)
Der inne i fjoset der kuene bor (mo)
Der inne i hullet der musene bor (pip)
Og utenfor hullet der kattene er (mjau)