Music/Musikk

ALLE MAN HADDE FOTA

Alle man hadde fota, min mann hadde ingen
Tok jeg meg bjørkerota, gjorde min mann fota
Min mann, dansa fram. Fot i hose hadde han.
Liksåvel som ein annanmann.
Alle man hadde fota.

Alle man hadde arma, min mann hadde ingen
Tok jeg meg et par tarma, gjorde min mann arma
Min mann, dansa fram. Tarme arme hadde han.
Liksåvel som ein annanmann.
Alle man hadde arma.

Alle man hadde aua, min mann hadde ingen
Tok jeg meg et par sauaæ, gjorde min mann aua
Min mann, dansa fram. Saue auaæ hadde han.
Liksåvel som ein annanmann.
Alle man hadde auaæ.