Music/Musikk

Alle er her

Alle er her
Alle er her
Her på leiren, alle er kommet igjen
I vår gamle gjeng ser vi alle her igjen
Alle er kommet igjen